Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me   

 


ALLIANSTERMOMETERN SOM SEPARAT HJÄLPMEDEL


Nu har jag med förlagets - Natur och Kultur - medgivande låtit trycka upp allianstermometern som praktiskt hjälpmedel tillgängligt separat för handläggare (ej endast som bilaga till boken "Handbok i motiverande samtal - MI" till självkostnadspris 30 kr inkl. moms. Frakt tillkommer.