Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me

MI, BSF och Vardagssamtal

 

Sida för nedladdning av informations- och utbildningsmaterial för MI, BSF och Vardagssamtal.

På denna sida har du möjlighet att ladda ned material för egen användning. Material som jag själv författat får användas  för eget bruk men inte kommersiellt d.v.s. inte säljas. Tacksam om du citerar med angivande av referens. För mer information kring dessa frågor, v.g. kontakta mig carl.a.farbring@telia.com ((Ladda ned filerna nedan genom att högerklicka på ikonerna, klicka därefter på 'Öppna länk ...')


Quiz vardagssamtal

En avslutning på introduktion i Vardagssamtal. Den kan samtidigt vara lite lättsam utgångspunkt för diskussion om vad vardagssamtal är.

Download quiz vardagssamtal.doc
Kliniska färdigheter

Kliniska färdigheter förklarar och styr mer av förändring än innehållet i den interventioner vi genomför. Kunskapen om kliniska färdigheter ligger till grund för operationalisering inom MI. Dock har mycket hänt sedan Millers och Rollnicks bok 2002 och ny kunskap kommer kontinuerligt. Här är ett försök till uppdatering.

Download Kliniska kunskaper.pdf
Values
Värderingskorten tillhandahålls härmed på mångas begäran. De är en integrerad del av BSF (3dje samtalet) men kan naturligtvis också användas i "vanliga" klientsamtal. Klienter brukar uppleva att korten medverkar till samtal med intressant och viktigt innehåll. Korten, som skapats av Miller, baseras på Rokeachs Human Values Theory.
Download VALUES.doc
BSF utbildningsmanual
Utbildningsmanualen för BSF, granskad och godkänd av den vetenskapliga ackrediteringspanelen i Köpenhamn, juni 2006. Jag ger koncentrerad träning i enlighet med manualen under 2 dagar under förutsättning att goda (och praktiserade) kunskaper i MI redan finns. Trots intensiv träning uppnås inte goda färdigheter i MI förrän färdigheterna övats in i skarpt läge, med åtföljande återkoppling (relaterat till struktur för kvalitetsbedömning) och coaching.
Download BSF - utbildningsmanual juni 06.pdf
BSF teori och empiri
BSFs manual för teori och empiri som den presenterades och godkändes av ackrediteringspanelen i juni 2006.
Download BSF Teori o Empiri rev 2006.pdf
TNT manual
Detta är TNT-manualen som den presenterades vid en TNT i Norrköping i november 2007. Andra delen är en översättning av den manual som är tillgänglig på MI:s hemsida. Första delen bygger på egna erfarenheter och är mer personliga träningsexempel. De får användas med angivande av referens till original.
Download TNT Manual.pdf
Socrates, Urica, arbetsblad
Arbetsblad Socrates och Urica
Download Arbetsblad SOCRATES, URICA.pdf
BSF pre- to posttest
BSF evaluation pre- to posttest
Download Motivation -  pre-post BSF.pdf
Uppdaterad internationell TNT manual
Här erbjuds internationell TNT manual som uppdaterats i november 2008 av internationella MINT (www.motivational interview.org) Den erbjuds MINT-medlemmar på svenska (i min översättning) på sidan www.motiverandesamtal.org men erbjuds också här för potentiella tränare i MI som ej är medlemmar i MINT.
Download TNT material.pdf
Arbetsmaterial för BSF
Arbetsmaterial BSF
TTM colour
Arbetsblad TTM colour
Download Arbetsblad TTM colour.pdf
Arbetsmaterial One Pass
Arbetsmaterial One Pass
Download Arbetsblad One Pass.pdf
MI - bilder
Här är ett axplock av bilder som illustrerar lite av vad MI är, framför allt avsedda för de som vill repetera, efter nylig workshop i MI.
Download Bilder -  MI workshop 2009.pdf
svar Uppsala 15 mars
svar MI-utbildning Uppsala University Education
Download Svar Uppsala - MI kurs 15 mars.docx
presentation Riskbruksproj i Luleå
Download Riskbruksprojektet Norrbotten nov 2010.ppt
Ersta - presentation MI
Download MI Ersta 10-11-10 kort.ppt
affirmationer i MI enligt Self-affirmation theory
Download affirmationer i MI.ppt
MINT Forum 2011
Plenary presentation (Farbring) on optimizing effects of MI
Download Mint Forum 2011.pdf
BMC 2012
bilder för kurs fm 25 april
Download uppsala BMC april 2012.ppt
psykoterapimassan
När motivation är målet för varaktig förändring
Download psykoterapimassan 2012.pdf